Copyright & disclaimer


Copyright applies to all information and all posts on this website.

The information on this website may only be used for private use.

Publications on this website, or parts thereof, may not be reproduced and/or multiplied and/or distributed without my prior permission.

The use of the information on this website is at the risk of the user. I am not liable for inaccuracies or omissions on this website, nor for damage as a result of publications on this website or the use thereof.

I take the utmost care to ensure the accuracy and completeness of the information on this website. Nevertheless, inaccuracies or omissions may occur. You can report this via mail@mennovanderland.nl.Op alle informatie en posts op deze website rust copyright.

De informatie op deze website mag uitsluitend worden gebruikt voor privégebruik.

Publicaties op deze website, of delen daarvan, mogen niet worden gereproduceerd en/of vermenigvuldigd en/of verspreid zonder mijn voorafgaande toestemming.

Het gebruik van de informatie op deze website is voor het risico van de gebruiker. Ik ben niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden op deze website, noch voor schade als gevolg van publicaties op deze website of het gebruik daarvan.

Ik besteed uiterste zorg aan de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website. Desondanks kunnen onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. Je kan daarvan melding maken via mail@mennovanderland.nl.