De informatie op deze website mag uitsluitend worden gebruikt voor privégebruik.

Publicaties op deze website, of delen daarvan, mogen niet worden gereproduceerd en/of vermenigvuldigd en/of verspreid zonder mijn voorafgaande toestemming.

Het gebruik van de informatie op deze website is voor het risico van de gebruiker. Ik ben niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden op deze website, noch voor schade als gevolg van publicaties op deze website of het gebruik daarvan.

Ik besteed uiterste zorg aan de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website. Desondanks kunnen onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. Je kan daarvan melding maken via mail@mennovanderland.nl.